Emërohet drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve, kush është emri i njohur që i besohet posti i rëndësishëm

0
63

Drejtor i Përgjithshëm i Tatimeve është emëruar Ceno Klosi.

Më herët Ceno Klosi ka mbajtur pozicionin drejtues në Agjencinë Kombëtare të Ujsjellës kanalizimeve.

Vendimi i plotë:

EMËRIMIN E DREJTORIT TË PËRGJITHSHËM TË TATIMEVE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 17, të ligjit nr.9920, datë 19.5.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i MinistraveAd by Valueimpression

V E N D O S I:

Ceno Klosi emërohet në detyrën e drejtorit të Përgjithshëm të Tatimeve.
Ngarkohen Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Vendimi hyn menjëherë në fuqi/ Emërohet drejtori i

PËRGJIGJU

Shkruani komentin tuaj
Vendosni emrin tuaj