KPA merr vendimin përfundimtar për kryetaren e Gjykatës së Gjirokastrës

0
18

KPA vendosi të lërë në fuqi vendimin e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që ka shkarkuar nga detyra, kryetaren e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, Albina Spaha.

Sipas KPK asaj i mungonin burimet financiare të ligjshme për blerjen e një apartamenti.

“Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Albana Shtylla kryesuese, Rezarta Schuetz relatore, Ina Rama, Natasha Mulaj, Sokol Çomo anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr.34/2019, datë 18.07.2019, që lidhet me ankimin e subjektit të rivlerësimit Albina Spaha, kundër vendimit nr. 139, datë 15.04.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Në përfundim të gjykimit në dhomë këshillimi, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, germa “a” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar

të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në mënyrë unanime, vendosi:
1. Lënien në fuqi të vendimit nr. 139, datë 15.04.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Albina Spaha.

2. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.
U shpall sot, në Tiranë, më datë 12.01.2021″, thuhet në njoftim.

PËRGJIGJU

Shkruani komentin tuaj
Vendosni emrin tuaj