Për argëtimin e kulturën, Shqipëria ka shpenzimet më të ulëta

0
522

Shqipëria ka mundësi të kufizuara të burimeve buxhetore në krahasim me vendet të tjera europiane, por kur vjen puna për mënyrën se si ndahen fondet, disa sektorë vuajnë pasojat e mungesës së vëmendjes së qeverisë për financime. I tillë është sektori i kulturës dhe argëtimeve në përgjithësi. Sipas të dhënave të Eurostat në vitin 2016 vendet e BE-së shpenzuan mesatarisht 1 për qind të PBB për argëtimin dhe kulturën, ndërsa sipas të dhënave kombëtare të INSTAT, Shqipëria shpenzoi vetëm 0.4% të PBB-së për sektorin në fjalë.

Shpenzimet e qeverisë së përgjithshme për rekreacion, kulturë dhe religjion në Bashkimin Evropian (BE) në vitin 2016, ishin të pandryshuara nga viti 2015. Në eurozonë, kjo shifër ishte pak më e lartë (1.1%). Sipas EUROSTAT shpenzimet totale për çështjet e argëtimit dhe kulturës në BE shkojnë për objektet kulturore dhe lehtësirat për shërbimet fetare dhe të tjera të komunitetit si, bibliotekat, muzetë, teatrot, shërbimet e transmetimit.
Në vitin 2016, shtetet anëtare me shpenzimet më të larta në të argëtimit dhe kulturës në raport me PBB-në ishin Hungaria (3.3%), Estonia (2.1%), Kroacia dhe Danimarka (1.8%). Në krahun tjetër Shqipëria me 0.4%, Mbretëria e Bashkuar (0.5%), Mbretëria e Bashkuar (0.6%), pasuar nga Greqia, Italia dhe Portugalia (të gjitha 0.8%), ishin vendet me shpenzimet më të ulta në këtë zë.
Struktura e shpenzimeve të kulturës dhe argëtimit u dominua nga shpenzimet për shërbimet kulturore që ishin 0.3 për qind e PBB të ndjekura nga shërbimet e transmetimit dhe botimit me 0.2% dhe ato për shërbimet fetare me 0.1 % të PBB-së.
Në vitin 2016, shpenzimet e përgjithshme publike të BE-28 u ulën në 46.3% të PBB-së, ndërsa ato ishin 2015 ajo arrinte në 47.0% të PBB-së. Bazuar në të dhënat më të fundit të disponueshme, shpenzimet për “mbrojtje sociale” zënë 41.2% e shpenzimeve totale, shëndetësia’15.3% të shpenzimeve totale, që përbënin 19.1% dhe 7.1% përkatësisht të PBB-së, arsimi zë 12.9% të shpenzimeve totale ose 6.0% të PBB-së./Monitor

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here