Zbardhen përfitimet, ja çfarë përmban marrëveshja Shqipëri-Itali për njohjen e pensioneve

0
34

Shqipëria dhe Italia fqinje do të një marrëveshje përfundimtare për nënshkrimin e dokumentave për njohje dypalëshe të kontributeve shoqërore dhe shëndetësore. Nga kjo marrëveshje, siç konfirmojnë burme zyrtare, janë 300-500 mijë shqiptarë që përfitojnë nga kjo marrëveshje e shumëpritur.

Përtej numrit të përfituesve, çfarë mundëson marrëveshja mes Shqipërisë dhe Italisë? Marrëveshja për njohjen reciproke të Sigurimeve Shoqërore midis Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Italisë mundëson:

? Ofrimin e përfitimeve në sigurimet shoqërore;

? Trajtim i barabartë të personave të punësuar dhe për të vetë punësuarit;

Marrëveshja do të zbatohet për legjislacionet që lidhen me:

? Sigurimin për pleqërinë, invaliditetin, pensionin familjar (pasjetuesit);

? Sigurimin për përfitimin për sëmundjet dhe barrëlindjen;

? Sigurimin e papunësisë.

Kur dhe si hyn në fuqi?

? Pas nënshkrimit, Marrëveshja do të ratifikohet nga të dyja shtetet kontraktuese, në përputhje me procedurat e tyre përkatëse dhe instrumentet e ratifikimit do të shkëmbehen sa më shpejt që të jetë e mundur.

? Në ditën e parë të muajit të dytë pas shkëmbimit të dokumenteve të ratifikimit, Marrëveshja do të hyjë në fuqi njëkohësisht me Marrëveshjen Administrative për legjislacionin zbatues të kësaj Marrëveshjeje, që do të bëhet e vlefshme në të njëjtën kohë kur do të hyjë në fuqi kjo Marrëveshje.

Sa përfitojnë dhe si?

Do të shihet me saktësi gjatë zbatimit të marrëveshjes. Sipas një vlerësimi paraprak, në vijim të nënshkrimit të Marrëveshjes, numri i përfituesve në Itali dhe detyrimet e pensioneve që rrjedhin nga mundësia e përmbushjes së kushteve të legjislacionit në fuqi, por edhe nëpërmjet bashkimit të periudhave, do të fillojë me rreth 4 mijë pensione në vit, e për të vijuar në rritje vit pas viti.

Një nga përfitimet kryesore është bashkimi i periudhave kontributive: Periudhat e sigurimit (vullnetar dhe të detyrueshëm) të plotësuara sipas legjislacionit të secilit shtet grumbullohen dhe bashkohen me periudhat e sigurimit (vullnetar dhe të detyrueshëm) të plotësuara sipas legjislacionit të shtetit tjetër kontraktues, me kusht që ato të mos mbivendosen dhe sipas dispozitave te parashikuara nga legjislacioni i secilit shtet. Periudhat e sigurimit të plotësuara sipas legjislacionit të njërit shtet kontraktues, bashkohen, nëse është e nevojshme, me periudhat e sigurimit sipas ligjeve të shtetit tjetër kontraktues.

Të dhënat që disponojnë institucionet shqiptare, flasin për rreth 300 mijë shtetas shqiptarë me qëndrim të rregullt në Itali dhe që derdhin kontributet shoqërore.

Përfitimet e pensionit.

Legjislacioni lidhur me sigurimin e detyrueshëm për pensionin e pleqërisë, invaliditetit dhe familjar të punonjësve të punësuar;

Trajtimin e posaçëm të punonjësve të vetëpunësuar (artizanë, tregtarë, fermerë të drejtpërdrejtë)

Trajtimin e veçantë sipas sigurimit të përgjithshëm të detyrueshëm.

Shqipëria ka 16 marrëveshje të nënshkruara për Mbrojtjen Sociale: Austri; Belgjik; Çeki, Gjermani; Hungari; Kanada; Kosovë; Luksemburg; Maqedoni e Veriut; Mali i Zi; Rumani; Turqi; Zvicër; Bullgari; Kroaci; Itali.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here