Edhe te huajt me leje po ikin nga Shqipëria, vijnë irakenët dhe sirianët (pa leje)

0
39

Në fund të vitit 2019, numri i të huajve me leje qëndrimi në Shqipëri rezultoi 13.507 banorë, duke pësuar rënie me 4,6 %, krahasuar me 2018, raportoi INSTAT.

Numri i të huajve rezidentë në 2019 dominohet nga meshkujt me 63,0 % kundrejt femrave me 37,0 %.

Numri i aplikimeve për leje qëndrimi në Shqipëri, në vitin 2019 ishte 8.241 aplikime, duke shënuar një rënie me 9,3 %, krahasuar me vitin 2018.

Të huajt rezidentë me origjinë nga Italia janë 2.753, nga Turqia janë 1.730 dhe nga Kosova 1.703 këto përbëjnë numrin më madh të të huajve me leje qëndrimi në Shqipëri në 2019.

Të huajt me origjinë nga Evropa, në vitin 2019 rezultojnë 8.971 banorë dhe përbëjnë 66,4 % të të huajve gjithsej kundrejt 58,0 % që përbënin në 2018.

Arsyeja për punësim është arsyeja kryesore e lejeve të qëndrimit të të huajve në Shqipëri në 2019, me 55,0 %.

Në vitin 2019 janë evidentuar 11.890 të huaj të parregullt në territorin e vendit ku pjesën më të madhe të tyre prej 57,4 % e zënë të huajt me origjinë nga Iraku dhe Siria.

Të huajt në Shqipëri

Gjatë 2019 numri i të huajve rezident përbëhet nga 8.506 meshkuj dhe 5.001 femra. Meshkujt zënë 63,0 % në numrin e të huajve me leje qëndrimi në Shqipëri.

Numri i aplikimeve për leje qëndrimi në Shqipëri, në vitin 2019 është 8.241 aplikime, duke shënuar një rënie me 9,3 % krahasuar me vitin 2018. Aplikimet sipas vendit të origjinës nga Italia dhe Kosova përbëjnë 37,3 % të aplikimeve gjithsej, në 2019.

Të huajt në Shqipëri sipas kontinenteve

Të huajt me leje qëndrimi në Shqipëri, sipas vendit të origjinës, në 2019 kryesohen nga vendet e Evropës, duke zënë 66,4 % të të huajve rezident gjithsej. Të huajt me origjinë nga Evropa janë 8.971, duke shënuar një rritje me 9,2 %, krahasuar me 2018. Të huajt me origjinë nga Azia janë 2.509, duke shënuar një rënie me 37,6 %, krahasuar me 2018. Të huajt me origjinë nga Amerika, Afrika dhe Oqeania janë 2.027, duke pësuar një rritje me 5,1 %, krahasuar me 2018.

Të huajt në Shqipëri sipas vendit të origjinës

Në 2019 të huajt rezident në Shqipëri me origjinë nga Italia janë 2.753 banorë, duke shënuar një rritje me 7,0 %, krahasuar me 2018. Të huajt me origjinë nga Turqia janë 1.730 banorë, duke shënuar një rritje me 5,3 %, krahasuar me 2018. Të huajt me origjinë nga Kosova janë 1.703 banorë, duke shënuar një rritje me 20,1 %, krahasuar me 2018.

Të huajt në Shqipëri sipas arsyes

Në vitin 2019 të huajt rezident për arsye punësimi zënë 55,0 % të të huajve gjithsej, ndjekur nga arsyet për bashkim familjar me 27,4 %, arsyet për qëllime humanitare me 6,1 %, arsyet për studime me 5,5 % dhe arsyet të tjera me 6,0 %.

Te të huajt rezident në Shqipëri me origjinë nga Italia, përveç arsyes për punësim (61,9 %) vihet re edhe një dominim i arsyes për studim (20,5 %).

Të huajt me origjinë nga Turqia, kryesohen nga arsyet për punësim (64,2 %) dhe arsyet për bashkim familjar (33,0 %).

Të huajt me origjinë nga Kosova, kryesohen nga arsyet për bashkim familjar (45,4 %).

Të huajt me origjinë nga SHBA dhe Kina kryesisht dominohen nga arsyet për punësim (respektivisht me 70,7 % dhe 82,9 %).

Të huajt me origjinë nga Irani kryesisht dominohen nga arsye humanitare për të marrë leje qëndrimi në Shqipëri (95,7 %)./ Monitor

Leave a Reply