KPK, Arsyet e shkarkimit te Rovena Gashit

0
467

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, organi bazë i Vetingut, ka arsyetuar vendimin për shkarkimin nga detyra të prokurores Rovena Gashi, e njohur si ish-krahu i djathtë i ish-kryeprokurorit Adriatik Llalla në Prokurorinë e Përgjithshme. Pas një hetimi të thelluar, në bashkëpunim me shumë organe ligjzbatuese shqiptare si dhe nën mbikëqyrjen e përfaqësueses së Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit, Mia Roessingh, trupa gjykuese e përbërë nga Genta Tafa (Bungo), Lulzim Hamitaj dhe Pamela Qirko ka arritur në konkluzionin se Rovena Gashi nuk e justifikon pasurinë me të ardhura të ligjshme të deklaruara. Sipas KPK, Zonja Gashi dhe babai i saj N. G nuk justifikojnë 93 542 480 lekë pasuri. Sipas vendimit, nga analiza ka rezultuar se Rovena Gashi pasur një mungesë të aftësive paguese për blerjen e pasurive të paluajtshme, me të ardhura nga burime financiare të ligjshme, pasi bilanci total i këtyre viteve del negativ, me minus 7.823.954 lekë.

Ndërsa bilanci i përgjithshëm financiar babait të saj, N. G për periudhën 1990-2016, rezulton negativ, me minus 85.718.826 lekë. “Lidhur me kriterin e pasurisë, subjekti i rivlerësimit ka bërë deklarime të pamjaftueshme dhe nuk ka dhënë shpjegime bindëse, referuar pikës 3 të nenit 61 të ligjit nr. 84/2016 dhe parashikimeve të nenit D, pikat 1, 3, 5 të Aneksit të Kushtetutës. Trupi gjykues arrin në përfundimin se subjekti i rivlerësimit nuk ka arritur një nivel të besueshëm në vlerësimin e pasurisë, sipas parashikimit të nenit 59/1, germa “a”, të ligjit nr. 84/2016.

Në këto kushte Komisioni, bazuar në provat që disponon, në vlerësimin e çështjes në tërësi, si dhe në bindjen e brendshme, vendosi që subjektit të rivlerësimit, znj. Rovena Gashi, me funksion prokurore pranë Prokurorisë së Përgjithshme, aktualisht e pezulluar, t’i jepet masa disiplinore e shkarkimit nga detyra”, thuhet në vendimin e arsyetuar. Ndryshe nga subjektet e tjera, prokurorja pranë Prokurorisë së Përgjithshme Rovena Gashi nuk ka preferuar që të paraqitet para trupës gjykuese gjatë seancës dëgjimore, për ligjshmërinë e pasurisë së saj. Gashi nuk është përfaqësuar as me avokat.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here